Температурне разлике у виноградима као изазов

Температурне разлике у виноградима као изазов

Конвенционални начин узгајања грожђа и производње вина је у употреби већ око 70 година. Употреба хемијских средстава – хербицида, пестицида и фунгицида – је саставни део таквог узгоја. Иако ефикасне, овакве праксе нису одрживе, што се показало као један од кључних изазова у виноградарству и производњи хране уопште. Јак фокус на одрживост у узгајању грожђа и производњи вина захтева минималне или никакве интервенције током раста плода, што представља велики изазов за узгајиваче и винаре.

Винарија Винариум, смештена у околини села Баноштор на падинама Фрушке горе, истиче се квалитетом и специфичним начином рада у последњих десетак година. Тренутно је у поступку званичне сертификације органског начина узгоја грожђа, на свих 25 хектара винограда. Овај породични бизнис из године у годину шири засаде, унапређује производњу и води рачуна и о најситнијим детаљима, како у винограду, тако и у преради грожђа.

Прелазак са конвенционалног на органски начин узгоја грожђа у винарији Винариум је започет 2019. године. Како ова промена не би донела било каква непријатна изненађења, винари и технолози ослањају се на модерне алате као што је Winessense платформа, која је инсталирана током 2020. године. 

У виноградима који се простиру на 25 хектара груписаних око централне тачке са радијусом око 600 метара, у распону надморских висина од 140 до 220 метара, распоређена је мрежа од 21 сензора. Они континуирано прате најбитније параметре, попут температуре и влажности ваздуха. На основу тако прикупљених података могуће је уочити различите микроклиматске аспекте овог наизглед хомогеног простора.

Температурне разлике у виноградима као изазов

Као илустрација значаја ових разлика, испод је приказан графикон измерених температура са описаног места током јуна 2021. Одмах је уочљиво да су температурне разлике у току транзиционих периода дана, сумрака и свитања, више него изненађујуће, и износе и до 8 степени Целзијуса.

Температурне разлике у виноградима као изазов

Ово отвара прегршт могућности, али и питања. На првом месту је питање да ли заправо на овом локалитету имамо више микроклиматских зона, и шта то значи за сортимент? Затим, колике су тачне разлике унутар сваке од парцела? Какав је утицај ових разлика на ризик од обољења или на ароматски профил рода? И на крају: како управљати овако изненађујућом разноликошћу?

Winessense је производ управо смишљен да пружи одговоре на ова питања, и помогне узгајивачима грожђа и винарима у успешном спровођењу одрживих пракси у виноградарству, задржавајући у исто време највише стандарде квалитета и богат род. За више детаља, јавите нам се на info@atfield.tech за презентацију могућности Winessense платформе.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ

СЛУШАМО ВАС...

Драго нам је да вас занима оно што радимо.
Одгoворићемо вам у најкраћем року.

WE ARE LISTENING...

We are pleased to hear that you are interested in what we do.
We will respond shortly