Site icon Atfield Technologies

Температурне разлике у виноградима као изазов

Температурне разлике у виноградима као изазов

Конвенционални начин узгајања грожђа и производње вина је у употреби већ око 70 година. Употреба хемијских средстава – хербицида, пестицида и фунгицида – је саставни део таквог узгоја. Иако ефикасне, овакве праксе нису одрживе, што се показало као један од кључних изазова у виноградарству и производњи хране уопште. Јак фокус на одрживост у узгајању грожђа и производњи вина захтева минималне или никакве интервенције током раста плода, што представља велики изазов за узгајиваче и винаре.

Винарија Винариум, смештена у околини села Баноштор на падинама Фрушке горе, истиче се квалитетом и специфичним начином рада у последњих десетак година. Тренутно је у поступку званичне сертификације органског начина узгоја грожђа, на свих 25 хектара винограда. Овај породични бизнис из године у годину шири засаде, унапређује производњу и води рачуна и о најситнијим детаљима, како у винограду, тако и у преради грожђа.

Прелазак са конвенционалног на органски начин узгоја грожђа у винарији Винариум је започет 2019. године. Како ова промена не би донела било каква непријатна изненађења, винари и технолози ослањају се на модерне алате као што је Winessense платформа, која је инсталирана током 2020. године. 

У виноградима који се простиру на 25 хектара груписаних око централне тачке са радијусом око 600 метара, у распону надморских висина од 140 до 220 метара, распоређена је мрежа од 21 сензора. Они континуирано прате најбитније параметре, попут температуре и влажности ваздуха. На основу тако прикупљених података могуће је уочити различите микроклиматске аспекте овог наизглед хомогеног простора.

Као илустрација значаја ових разлика, испод је приказан графикон измерених температура са описаног места током јуна 2021. Одмах је уочљиво да су температурне разлике у току транзиционих периода дана, сумрака и свитања, више него изненађујуће, и износе и до 8 степени Целзијуса.

Ово отвара прегршт могућности, али и питања. На првом месту је питање да ли заправо на овом локалитету имамо више микроклиматских зона, и шта то значи за сортимент? Затим, колике су тачне разлике унутар сваке од парцела? Какав је утицај ових разлика на ризик од обољења или на ароматски профил рода? И на крају: како управљати овако изненађујућом разноликошћу?

Winessense је производ управо смишљен да пружи одговоре на ова питања, и помогне узгајивачима грожђа и винарима у успешном спровођењу одрживих пракси у виноградарству, задржавајући у исто време највише стандарде квалитета и богат род. За више детаља, јавите нам се на info@atfield.tech за презентацију могућности Winessense платформе.

Exit mobile version