Зашто је је свака виноградарска сезона јединствена?

Упоредне криве месечних температура током виноградарске сезоне 2022. и 2023. из винограда изнад Читлука. 2023. је топлија. Мерења су у степенима целзијуса.

Виноградари често описују сезоне придевима  јединствена, изненађујућа или неочекивана. Ово је превасходно због временским образаца с којима се сви сусрећемо у пољопривреди или током других активности на отвореном. Чак и људи који мање времена проводе напољу јако добро разумеју све ово.

Међутим, са алатом за климатски свесно виноградарство – winessense, сада можемо да структуирамо све што је било посебно током сваке сезоне. Ово омогућава виноградарима и винарима да примете све разлике док се дешавају и ту информацију искористе у своју корист.

Постоји, несумњиво, једна ствар која није јединствена у свакој сезони раста лозе. Грожђе увек зри. Без обзира на све. Нема повратка. Дакле, чинити или не чинити увек оставља последице на крајњи резултат.

Виноградарска Херцеговина

Херцеговина, са богатом традицијом, је пре свега позната по аутохтоној белој сорти  – Жилавка. Друге важне, додуше црне, сорте грожђа укључују Шираз, Блатину, Вранац и Трњак.

Светски атлас вина описује Херцеговину следећим паусусом:

Планинска Босна и Херцеговина је некада била важан виноградски регион Аустро-Угарске, али данас има свега 8.650 хектара под виновом лозом, претежно у Херцеговини јужно од Мостара. Жилавка, која даје пуна сува вина за памћење с аромама кајсије, заузима отприлике половину свих засада, док знатно обичнија црна Блатина заузима око 30%.

Бројни произвођачи из регије су освојали златне медаље на међународним такмичењима, већином за вина од Жилавке. Неки од њих су:

Клима

Клима у Херцеговини је углавном средоземна, иако са одређеним посебностима. Одликује је значајна количина падавина.

Просечна температура током сезоне раста варира у зависности од микролокације, али остаје у опсегу од 16,5-18,5°C. Просечна годишња количина падавина износи 1600 литара или мм по квадратном метру. И током већине година ово се креће у опсегу од 1350 до 1950 мм.

Наведена количина воде је у горњем делу опсега климатских граница узгоја винове лозе. Срећом, већина падавина је ван сезоне раста. Земљиште такође помаже. Лако је, каменито и не задржава воду. Зато лоза прихватљив водни режим.

Облачност је прилично ниска и ретко прелази 50 процената сезоне. Истовремено, сезона раста је прилично дуга. Често уме да траје и више од 230 дана.

Два графикона. Леви приказује криве просечне максималне и просечне минималне температуре у Читлуку из месеца у месец у распону од 0 до 40 степена Целзијуса. Десни приказује просечне месечне падавине, са највећом вероватноћом у средњем делу вертикала на скали до 450 л по квм.
Просечна минимална и максимална температура по месецима у степенима Целзијуса, и просечне месечне падавине у литрима по квм у Читлуку.

Приказани дијаграми резимирају наведене податке за Читлук, град у Херцеговини, окружен значајним виноградарским површинама.

Подаци из винограда за сезоне 2022. и 2023.

Једна од компоненти специфичности сезоне је време током саме сезоне. Овде никакву улогу не играју просеци.

Са циљем да размотримо детаље, у овом чланку смо поделили неке од измерених и анализираних податка из винограда изнад Читлука. Подаци се односе на последње две виноградарске сезоне: 2022. и 2023. године.

Упоредне криве месечних температура током виноградарске сезоне 2022. и 2023. из винограда изнад Читлука. 2023. је топлија. Мерења су у степенима целзијуса.
Упоредни месечни приказ температура за виноградарске сезоне 2022. и 2023. из винограда изнад Читлука у степенима целзијуса
Упоредна мерења месечних падавина током виноградарске сезоне 2022. и 2023. из винограда изнад Читлука. 2023. је било више кише. Мерења су у литрима по метру квадратном.
Упоредни месечни приказ падавина за виноградарске сезоне 2022. и 2023. из винограда изнад Читлука у литрима по метру квадратном.

2022. година је донела мање падавина и била је топлија. Насупрот њој 2023. је била хладнија и влажнија.

Но, кроз детаљнију анализу, јасно је да је 2023. година била значајно захтевнија.

Ево неколико напредних статистика из нашег производа Winessense, као илустрација наведеног.

Параметарвредност из 2022.вредност из 2023.
Температура током сезоне раста лозе [oC]17,816,2
Укупне падавине [литара по м2]13421483
Број дана са потенцијалом за инфекцију4863
Број дана са потенцијалом јаке инфекције15
Најдужи број узастопних дана са инфекцијама310
Инфективна озбиљност пламењаче0573
Инфективна озбиљност пепелнице79387
Преглед напредни статистичких параметара из винограда изнад Читлука у ком је током две последње сезоне активно коришћен Winessense

Напредне статистике су засноване на физички измереним, па затим прерачунатим, микроклиматским параметрима сваке од наведених сезона. Такви подаци су затим тумачени из перспективе ризика од болести винове лозе. Они недвосмислено показују значајну разлику у изазовима током сезона од интереса. Најдужи интервал узастопних дана са инфекцијама је посебно важан. Виноградари који нису успели да препознају овај интервал су са вероватно имали значајне последице.

Додатна вредност сезонске анализе се постиже тумачењем података кроз призму сорте грожђа и конкретне фазе раста (фенофазе) лозе у датом тренутку. Те се овим омогућава другачија перспектива на сваку сезону.

Вредносна понуда

Ово је анализа после битке. Међутим, када су током саме сезоне стално доступни подаци као што су:

  • контекстуална обавештења,
  • прогнозе, како временске тако и на мапи винограда,
  • графикони се приказон онога што се управо одиграло,

свако одједном може да примети важне разлике. На тај начин је могуће припремити се, са циљем смањења утицаја климатских изазова. И све то одмах сад. 

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ

СЛУШАМО ВАС...

Драго нам је да вас занима оно што радимо.
Одгoворићемо вам у најкраћем року.

WE ARE LISTENING...

We are pleased to hear that you are interested in what we do.
We will respond shortly