Улога биоклиматских индекса у модерном виноградарству

Улога биоклиматских индекса у модерном виноградарству

Како комплексни индекси као што је ББЛИ помажу да схватимо постојеће, као и будуће изазове у виноградарству.

Водећи региони винске индустрије у Европи јесу и увек ће бити Пиринејско полуострво, Француска и Италија. Северни региони Европе се такође баве узгојем грожђа, али са ограниченим успехом због климатских фактора. Ипак, као последица предвиђеног глобалног раста температуре у наредних 50 година, неке области ће проширити постојеће потенцијале за узгој грожђа, док ће остали локалитети заправо изгубити постојеће повољне услове. Ако прихватимо утицај симулираних климатолошких средњих вредности, могли бисмо с лакоћом одредити она подручја која би патила од хладних или топлих утицаја у будућности.

Виноградари се ослањају на различите индексе како би одредили и управљали условима својих винограда. Вероватно најчешће коришћени су Винлекров индекс (the Winkler index – WI) и Хиглингов индекс (the Huglin index – HI). Оба индекса су примарно усмерена на параметре температуре, као и акумулацију топлоте у периоду сезоне узгоја (од априла до септембра). Да бисмо у потпуности сагледали све изазове које будућност доноси пред узгајиваче грожђа, пажњу је потребно усмерити на још један индекс: хидротермални индекс Бранас, Бернон и Левадокс (the hydrothermal index of Branas, Bernon and Levadoux – BBLI). ББЛИ индекс узима у обзир уједно и термичке, као и аспекте влажности тј. падавина у виноградима. У формули испод налази се научна дефиниција индекса.

Улога биоклиматских индекса у модерном виноградарству

У суштини, ББЛИ индекс упозорава на вишак или мањак влаге, индиректно се доводећи у везу са потенцијалом квалитета грожђа специфичног локалитета. У исто време, има важност предвиђања болести винове лозе и појаве штеточина, јер су, уопштено говорећи, вишак влаге и високе температуре, погодне за убрзано ширење гљивичних и бактеријских обољења. За два предела који су тополошки близу, али раздвојени брдом, ББЛИ индекс ће показати оштре прелазе у вредностима због неједнаке дистрибуције падавина. Ова јединствена особина ББЛИ индекса, да узме у обзир падавине у једначини, постаје заиста корисна.

Улога биоклиматских индекса у модерном виноградарству

Индустрија вина је позната по својој осетљивости и рањивости под утицајем временских услова, чиме нам указује да већина детаља у виноградима захтева позорност и праћење. Да бисмо то постигли, једино рационално је користити технологију у те сврхе.

Паметни сензори који прикупљају релевантне податке и тиме поједностављују све аспекте таквих изазова део су наше Winessense платформе. Ови сензори се могу користити за одређивање подручја и микролокација са потенцијалним ризиком, као предмета утицаја климатских фактора, у исто време користећи предиктивне моделе као стратегију за решавање потенцијалних проблема.

Улога биоклиматских индекса у модерном виноградарству

У наредном блог посту приказаћемо како ББЛИ у одређеним географским подручјима приказује потенцијале за будући раст, као и како се тај потенцијал мењао у протеклој деценији.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ

СЛУШАМО ВАС...

Драго нам је да вас занима оно што радимо.
Одгoворићемо вам у најкраћем року.

WE ARE LISTENING...

We are pleased to hear that you are interested in what we do.
We will respond shortly